Clowning

connects US

Logo weiss vertikal unten
CN Logo HG ohnePuzzle web

KLOVNERIA YHDISTÄÄ MEIDÄT.

ClowNexus on kolmivuotinen hanke, jossa kahdeksan kokenutta eurooppalaista sairaalaklovniorganisaatiota tutkii, miten klovneriaa ja huumoria voidaan käyttää kommunikaation tukena sekä vahvempien sosiaalisten yhteyksien kehittäjänä dementiaa sairastavien ikäihmisten, autismikirjon lasten, sekä heidän hoitajiensa välillä.

Sairaalaklovneria tarjoaa näille yleisöille matalan kynnyksen pääsyn kulttuurin piiriin, tarjoaa mahdollisuuden syvälliseen kohtaamiseen ja antaa osallistujille tilaa ilmaista omaa luovaa potentiaaliaan.

Klovneria

 

Sairaalaklovneria edistää merkittävästi haavoittuvien ryhmien emotionaalista hyvinvointia. Koulutetut taiteilijat voivat klovnerian avulla tukea, rohkaista ja luoda yhteyksiä yleisöön tunnistamalla heidän tarpeitaan ja tutkimalla heidän toiveitaan ja luovuuttaan lempeässä yhteistyöprosessissa.

Ihmiset voivat helposti samaistua klovniin, aistivaan ja tunteikkaaseen hahmoon, jonka ammattitaidon ytimessä on luoda merkityksellisiä kohtaamisia tässä ja nyt, nähdä tarkasti elämän pienet ilot, ja antaa kaikille tilaa kokea ja näyttää omat tunteensa.

Logo neg

Yhdistää

 

ClowNexus tarjoaa tilaa kehittää uusia taiteellisia muotoja ja lähestymistapoja yhteisessä luovassa prosessissa.

Seitsemän maan klovnitaiteilijat kehittävät hankkeen aikana uusia taiteellisia muotoja, työkaluja ja lähestymistapoja yhdessä laajan toimijaryhmän kanssa:

Hanke tulee yhdistämään niin dementiaa sairastavia ikäihmisiä, autismikirjon lapsia ja nuoria ja heidän perheenjäseniään, hoitohenkilökuntaa, sosiaalialan asiantuntijata, sairaalaklovneja, kuin myös muiden alojen taiteilijoita.

Logo neg

Meidät.

 

Miksi juuri dementiaa sairastavat ikäihmiset ja autismikirjon lapset? Nämä molemmat erityisryhmät jakavat usein tunteen osattomuudesta; siitä, että he eivät sovi joukkoon tai eivät täytä yhteiskunnan odotuksia.

Klovni ei keskity siihen, mitä puuttuu, vaan siihen, mitä on jo olemassa. Klovni ei halua pelkistää mitään ryhmää vain niiden ongelmien ja olosuhteiden tulokseksi, joista sen jäsenet mahdollisesti kärsivät, vaan keskittyy ymmärtämään syvällisesti kohdattavien yksilöiden kykyjä ja vahvuuksia.

ClowNexus-hankkeen avulla haluamme löytää polun luoda, leikkiä, nauraa ja nauttia taiteesta yhdessä ja antaa kaikille aikaa ja tilaa ilmaista näkemyksiään, tunteitaan ja luovuuttaan.

ClowNexusin toimintaa seurataan ja arvioidaan vaikutusten mittaamiseksi.

 

Logo neg

Hankkeen yleiset tavoitteet:

 

1. parantaa dementiaa sairastavien ikäihmisten sekä autismikirjon lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua taiteelliseen prosessiin ja edistää heidän sosiaalista osallisuuttaan.

2. vahvistaa Euroopan sairaalaklovniorganisaatioiden valmiuksia luoda ja toteuttaa muutoksia aikaansaavia oppimisprosesseja.

Clowns RNA
Logo weiss vertikal unten

Mukana olevat kumppanit

Clowning Connects Us – ohjelman toteuttavat nämä kahdeksan kokenutta eurooppalaista sairaalaklovniorganisaatiota.

Lead: RED NOSES Clowndoctos International – www.rednoses.eu

Austria: Rote Nasen Clowndoctors – https://www.rotenasen.at/
Croatia: Crveni Nosevi Klaunovidoktori – https://www.crveninosovi.hr/
Finland: Sairaalaklovnit – https://sairaalaklovnit.fi/
Hungary: Piros Orr Bohocdoktorok Alapitvany – https://www.pirosorr.hu/
Lithuania: Raudonos Nosys Gydytojai klounai – https://www.raudonosnosys.lt/
The Netherlands: Stichting CliniClowns Nederland – https://www.cliniclowns.nl/
Spain: Pallapupas – https://pallapupas.org/

Yhteistyökumppanina toimii European Healthcare Clown Organisation (efhco).
Clowning Connects Us toteutetaan marraskuun 2020 ja lokakuun 2023 välisenä aikana.